TABLET CHUYÊN DỤNG XPLORE XSLATE B10 FULLY RUGGED

15.900.000

XPLORE XSLATE B10 IX101B2 FULLY RUGGED TABLET chuyên dụng cho kiến trúc sư, kỹ sư đi công trình..