Laptop Cũ Lenovo Thinkpad E440

5.900.0006.900.000

Có nhiều cấu hình lựa chọn i3 và i5 VGA rời

Xóa