Thinkpad cũ giá dưới 10 triệu đồng

Lenovo ThinhPad X230

4.900.000

Thinkpad cũ giá dưới 10 triệu đồng

Lenovo ThinkPad X201

3.900.000

LENOVO THINKPAD CŨ

All in One IBM Thinkcentre E73z

4.200.000

LENOVO THINKPAD CŨ

Lenovo ThinkPad T420

4.200.000

LENOVO THINKPAD CŨ

ThinkPad T440P i5

6.900.000

LENOVO THINKPAD CŨ

Lenovo ThinkPad T440s i5

8.500.000

LENOVO THINKPAD CŨ

ThinkPad T440s i7

9.900.000

LAPTOP GIÁ TỐT MỖI NGÀY

ThinkPad X1 Carbon

5.900.000

Thinkpad cũ giá dưới 10 triệu đồng

Thinkpad X1 Carbon Gen 2

6.900.0009.900.000
7.900.00010.900.000

Thinkpad cũ giá dưới 10 triệu đồng

Thinkpad X240 i5

6.900.000

LENOVO THINKPAD CŨ

Lenovo ThinkPad X260

9.900.000