LAPTOP HỌC SINH - SINH VIÊN

Laptop Cũ Lenovo Thinkpad E440

8.900.000

LAPTOP DOANH NHÂN

Lenovo Thinkpad T470s

12.500.00013.900.000

LAPTOP DOANH NHÂN

Lenovo ThinkPad X250

8.500.0009.300.000

Thinkpad cũ giá dưới 10 triệu đồng

Lenovo ThinkPad T540p

8.900.000

LENOVO THINKPAD CŨ

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4

15.900.000
14.900.00016.900.000

Thinkpad cũ giá từ 10-15 triệu đồng

Lenovo Thinkpad X1 Yoga

14.900.000

LAPTOP ĐẸP, ĐỘC, LẠ

Lenovo Thinkpad X1 Yoga Gen 3

17.900.000

LENOVO THINKPAD CŨ

Laptop Cũ ThinkPad T450s

8.900.0009.900.000

LENOVO THINKPAD CŨ

ThinkPad T460s i7

11.500.00013.900.000